هادی محققی

۱۴۰۳/۰۳/۱۹

Security in microservices

Building Services with ASP.NET Web API ایمن سازی برنامه های Monolith لایه بندی پروژه باید منظم و اصولی باشد و بتواند نیازهای ما را برطرف کند […]
۱۴۰۳/۰۳/۱۳

EF Core

Entity Framework Core DbContext Entities And Configurations Entity Properties Keys Default Values خروجی های متداول اکشن‌ها (Action Results) OkResult:این خروجی، یک پاسخ موفق با کد وضعیت […]
۱۴۰۳/۰۳/۰۷

Building Services with ASP.NET Web API

Building Services with ASP.NET Web API Layering & Architecture لایه بندی پروژه باید منظم و اصولی باشد و بتواند نیازهای ما را برطرف کند . تفکیک […]
۱۴۰۳/۰۱/۲۵

Dictionary

Table of Contents Software Design Principles SOLID Dependency-Inversion-Principle High Level Modules اون قسمتی از برنامه که برای ما اهمیت بالاتری دارد و مهم تره ،  loose […]
۱۴۰۳/۰۱/۲۰

Domain Driven Design Summary

DDD  برای نرم افزارهایی با پیچیدگی های زیاد نه صرفاً بزرگ. DDD معماری نیست ، یک روش الگوی طراحی می باشد،برای مدیریت پیچیدگی ها و توسعه […]
۱۴۰۳/۰۱/۰۷

Setup-Fixture-Teardown

Table of Contents استراتژی مختلف تست نویسی (Fixture Strategies) Transient :  داده ها از بین می روند مثلاً روی ram ذخیره شوند Persistent: داده ها جایی […]
۱۴۰۳/۰۱/۰۷

Method chaining

Method chaining یا زنجیره‌سازی متدها، یک الگوی برنامه‌نویسی است که در آن می‌توانید چندین متد را پشت سر هم صدا بزنید بدون اینکه نیاز به نوشتن […]
۱۴۰۳/۰۱/۰۷

Test Driven-Development-(TDD)

Table of Contents Test Class using System; using FluentAssertions; using Xunit; namespace Academy.Domain.Tests { public class CourseTests { [Fact] public void Constructor_ShouldConstructCourseProperly() { const int id […]